BUYIT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ....................................., dnia .....................................

ul. Stawna 2 62-052 Komorniki

email: rma@buy-it.pl

tel.: +48 616 708 450

Imię i nazwisko konsumenta (-ów): ……………………………………………………………...................................... Adres konsumenta (-ów) ……………………………………………………………......................................

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

Nazwa produktu:

........................................................................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy:

........................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że produkt nabyłem w ramach umowy bezpośrednio związanej z moją działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej. TAK | NIE

Z poważaniem

.....................................

Produkt dodany do porównania