Reklamacje

....................................., dnia .....................................

BUYIT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Stawna 2 62-052 Komorniki email: rma@buy-it.pl tel.: +48 616 708 450

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

.......................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

.......................................................................................................................

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu .......................................................... produkt ...............................................................

................................................................................................................................................................................................................ jest wadliwy.

Wada polega na:

......................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................

Wada została stwierdzona w dniu .......................................................................... .

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *) nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

obniżenia ceny towaru o kwotę ..................................... (słownie: ............................................................................................................) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ............................................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ............................................................................................................... /

przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *

Z poważaniem

.....................................

. * niepotrzebne skreślić


Służymy pomocą
Jesteśmy do Państwa dyspozycji na czacie i pod telefonem
Gwarancja zwrotu pieniędzy
Gwarancja zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni